WARUNKI LOKALOWE

        Mieszkańcy rozmieszczeni są w trzech pawilonach. W każdym pawilonie znajdują się pokoje mieszkalne wyposażone w podstawowy sprzęt, łazienki, duże świetlice z tv i prasą, gabinety zabiegowe i kuchenki oddziałowe. W odrębnych pawilonach usytuowane są: pracownie terapii zajęciowej, sala rehabilitacji, kuchnia oraz kaplica. Dom posiada olejową kotłownię, oczyszczalnię ścieków i awaryjny agregat prądowy. Najbliższy szpital znajduje się w oddalonym o 4km Chmielniku, a psychiatryczny w odległej o 22km Morawicy.

IMGP2733

PICT0107

PICT0369

ftp://lagiewniki.com.pl/Strona/pliki/warlok4.jpg

Łazienka w budynku 2A

Pokój mieszkalny - budynek Nr3

Sala dziennego pobytu - budynek 2A

Świetlica - bud.2A

PICT0014