REHABILITACJA

W Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach rehabilitacja obejmuje w szczególności:
  1. badania lekarskie i specjalistyczną diagnozę w zakresie rehabilitacji,
  2. świadczenia terapeutyczne, zwłaszcza w formie fizykoterapii i ćwiczeń ruchowych,
  3. świadczenia psychologiczne, w tym terapię psychologiczną,
  4. zaopatrzenie w leki niezbędne na potrzeby rehabilitacji,
  5. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i w sprzęt rehabilitacyjny.
Zakres rehabilitacji leczniczej dostosowuje się do stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb mieszkańców domów. Dom Pomocy Społecznej dysponuje salą gimnastyczną, która ma ok. 35m?. Sala wyposażona jest w następujący sprzęt: Celem zabiegów rehabilitacyjnych jest przywrócenie w maksymalnym stopniu zdolności do samodzielnego życia mieszkańców Domu upośledzonych umysłowo i psychicznie chorych pod względem zdrowia. Przez te działania można włączyć mieszkańców w czynne życie społeczne Domu. Ważnym elementem rehabilitacji są obozy rehabilitacyjne organizowane dla mieszkańców Domu. Dzięki tym wyjazdom mieszkańcy mają możliwość odpocząć, odkryć swoje ukryte zainteresowania i umiejętności, zawrzeć nowe znajomości. Pozwala im to zwiększyć poczucie własnej wartości i powiększyć zasób miłych wspomnień. Pamiątki przywiezione znad morza czy gór w postaci kamyków, korzeni, muszelek wykorzystywane są w terapeutycznych zajęciach plastycznych.

(42kB)