NASZA HISTORIA

        Pierwsze wzmianki o Łagiewnikach pochodzą z XV w. Wieś była własnością Oleśnickich. Kolejnymi właścicielami Łagiewnik byli Głuchowscy, Moszczyńscy, Chłapowscy. W 1829r. dobra kupuje Karol Tański i do II-ej wojny światowej pozostają własnością jego rodziny.
         W wyniku przemian społeczno-politycznych jakie dokonały się po II-ej wojnie światowej budynki mieszkalne, gospodarcze i grunty przeszły pod zarząd Kieleckich Zakładów Wyrobów Metalowych w Kielcach - Przedsiębiorstwa Państwowego Wyodrębnionego.
        Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach Wydział Rent i Pomocy Społecznej pismem Nr PS I I e - 8a/7/57 z dnia 06.05.1957r. do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chmielniku komunikuje, że zgodnie z Zarządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministra Przemysłu Maszynowego przejęto z dniem 01.04. 1957r. obiekty mieszkalne i gospodarstwo rolne w Łagiewnikach na cele pomocy społecznej. Wspomniane obiekty oraz gospodarstwo rolne Prezydium WRN Wydział Rent i Pomocy Społecznej przekazuje Prezydium PRN pod bezpośredni nadzór i obsadza na kierownika gospodarstwa Pana Kozłowskiego Stefana.
Przyjęcie pierwszego mieszkańca wg książki meldunkowej Zakładu Socjalnego miało miejsce 04 września 1959r.
        Na przestrzeni lat Dom zmieniał swoje nazwy i zanim uzyskał dzisiejszą nazwę Dom Pomocy Społecznej nosił miana: