ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH I KULTURALNYCH ORAZ FORMY INTEGRACJI ZE ŚRODOWISKIEM

        Ruch jest podstawową formą aktywności każdej istoty żywej. Jest składnikiem wszelkiego działania człowieka, a im niższy stopień rozwoju, tym bardziej czynnik ruchu wysuwa się na pierwszy. Ruch całego ciała jest nie tylko niezbędnym warunkiem prawidłowego działania podstawowych funkcji życiowych ustroju, ale także jedną z elementarnych potrzeb psychologicznych. W Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach prowadzone są zajęcia sportowe, które rozwijają tężyznę fizyczną i przygotowują do udziału w imprezach i zawodach sportowych organizowanych na terenie Domu, województwa, kraju, a nawet poza jego granicami. Zajęcia sportowe obejmują takie dyscypliny jak:         DPS w Łagiewnikach utrzymuje stałe kontakty z Polskim Stowarzyszeniem dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Skarżysku - Kamiennej "Olimpiady Specjalne - Polska". Dom jest jego członkiem. Mieszkańcy zrzeszeni są w Klubie Olimpiad Specjalnych "TOP" i odnoszą znaczące sukcesy, zajmując czołowe miejsca na olimpiadach krajowych i międzynarodowych. Przykładem może być tu udział naszego mieszkańca w Światowej Olimpiadzie Specjalnej w New Haven w Stanach Zjednoczonych, zajęcie II miejsca przez mieszkańca tutejszego Domu w Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiada Specjalnych w Budapeszcie (Węgry) czy złoty i brązowy medal w pływaniu na Światowej Olimpiadzie Specjalnej w North Carolina - USA.
        Zajęcia sportowe wpływają nie tylko na wartości terapeutyczne. Pomagają w znalezieniu ujścia zablokowanej energii, a w przypadku wszelkich form nadpobudliwości psychoruchowej stanowią środek, który w znacznym stopniu zmniejsza niepożądane zachowania (ogólny niepokój ruchowy, przejawy agresji i autoagresji). Terapia zajęciowa w formie udziału w imprezach sportowych wpływa na ogólny stan psychofizyczny, sprzyja socjalizacji osób, biorących w niej udział, poprzez włączenie do wspólnej zabawy i ćwiczeń ruchowych wymagających zestrojenia własnych ruchów z ruchami innych, współdziałania i podziału ról, uczy przyjmowania porażek i odnoszenia zwycięstw, uczy samodzielności co w przypadku osób upośledzonych umysłowo jest czynnikiem bardzo ważnym.

(32kB)

        Poprzez organizowanie i udział w imprezach kulturalnych mieszkańcy Domu mają możliwość wzbogacić się duchowo i nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie z mieszkańcami innych Domów. Służą temu organizowane zabawy taneczne, udział w różnego rodzaju uroczystościach, przeglądach i spotkaniach artystycznych, festiwalach piosenki i prezentacjach artystycznych.
        Wieloletnią tradycją i ogromną popularność mają zabawy taneczne organizowane przez Dom, na które zaprasza mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. Mieszkańcy również są częstymi gośćmi w Zborowie. Mieszkanki tamtejszego Domu rewanżują się organizując imprezy o podobnym charakterze. Nieodłącznymi elementami tych spotkań są konkursy z nagrodami i wspólne śpiewanie piosenek.
        Udział mieszkańców tutejszego Domu w imprezach kulturalnych jest stałym punktem w działalności Domu. Swój talent i umiejętności prezentują na imprezach kulturalnych organizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego jak i poza jego granicami.
        Celem organizowanych spotkań integracyjnych jest uaktywnianie mieszkańców jak i uświadomienie lokalnemu społeczeństwu, że problem niepełnosprawności jakim jest upośledzenie umysłowe i choroba psychiczna nie jest czymś co należy skrywać przed ludźmi i udawać, że się go nie zauważa, ale jest tym, co może się przydarzyć zarówno nam jak i naszym najbliższym. Do spotkań integracyjnych możemy zaliczyć: Aktywność jest warunkiem prawidłowego rozwoju, umożliwia prowadzenie twórczego życia. DPS w Łagiewnikach jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia dla Osób Upośledzonych Umysłowo "Olimpiady Specjalne - Polska". Mieszkańcy zrzeszeni w Klubie Olimpiad Specjalnych "TOP" odnoszą znaczące sukcesy, zajmując czołowe miejsca na olimpiadach krajowych i zagranicznych.

(33kB)