W 2020 r. mieszkańców Domu uczestniczyli w:

15.01.- Wyjazd mieszkańców do kina Helios „ May day”.
22.01.- Wyjazd sportowo rekreacyjny na basen do Morawicy.
30.01.- Zabawa karnawałowa z udziałem mieszkanek z zaprzyjaźnionych domów.
05.02.- Rekreacyjny wyjazd na basen do Morawicy.
12.02.- Udział mieszkańców naszego domu w zabawie walentynkowej w Zborowie.
13.02.- Udział w spektaklu teatralnym wystawionego przez Chmielnicki Sztetl ” Ślepcy ”.
14.02.- Udział mieszkańców naszego domu w zabawie walentynkowej w Bejscach.
03-17.02.- Zimowy turniej boccia o puchar Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach J Kulpińskiego.
19.02.- Wyjazd mieszkańców do kina Helios na film „ Zenek”.
25.02.- Rekreacyjny wyjazd mieszkańców naszego domu do kręgielni MK Bowling w Kielcach.
04-07.03.- Udział w Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Zakopanym.

W celu zminimalizowania zagrożenia przenoszenia ewentualnego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 od dnia 12 marca 2020 r. zawieszono działalność zajęć terapeutycznych w dotychczasowej formie.

- 08.10. - IV Festyn Rekreacyjno – Sportowy „Sprawni z Niepełnosprawnością”, w którym, ze względu na ogłoszony stan epidemii, brali udział mieszkańcy DPS w Łagiewnikach

- 27.10., 30.10., 03.11., 05.11., 10.11. - Program „Poznajemy przyrodę i zabytki województwa świętokrzyskiego” – Ze względu na ogłoszony stan epidemii, zmieniliśmy formę realizacji zadania. W ramach wycieczek wyjazdowych zorganizowaliśmy 5 spotkań, podczas których zabraliśmy podopiecznych placówki na wirtualny spacer po zaplanowanych miejscach.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych